הפילוסופיה של פרוייקט גנו

עמוד זה מתאר את הפילוסופיה של תנועת התוכנה החופשית, שהיא המוטיבציה שלנו לפיתוח מערכת ההפעלה החופשית גנו

על תוכנה חופשית

תוכנה חופשית היא עניין של חופש: אנשים צריכים להיות חופשיים להשתמש בתוכנה בכל הדרכים שמועילות חברתית. תוכנה הינה שונה מחפצים ממשיים -- כמו כסאות, סנדוויצ'ים ודלק -- בכך שאפשר להעתיק ולשנות אותה הרבה יותר בקלות. האפשרויות האלה הופכות את התוכנה להרבה יותר שימושית כמו שהיא; אנו מאמינים שלמשתמשי תוכנה אמורה להיות האפשרות להשתמש בהן.

על פרוייקט גנו

רישוי תוכנה חופשית

חוקים ונושאים אחרים

מינוח והגדרות

GIFs

רעיונות צד שלישי

מאמרים אלו מציגים את הרעיונות הפילוסופיים של אנשים אחרים לגבי תוכנה חופשית או נושאים קרובים, ואינם כתובים בשם בפרוייקט גנו. אולם, אנחנו פחות או יותר מסכימים איתם.

תורגם: 24 באפריל 2002, 05:42:00 שעון ישראל, על ידי the duke (נערך: 19 באוגוסט 2003 על ידי the duke), במסגרת תרגנום

זכויות יוצרים 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 המוסד לתוכנה חופשית, בע"מ, טמפל-פלייס 59 - דירה 330, בוסטון, מסצ'וסטס 02110, ארה"ב

העתקה מילה במילה והפצה של מאמר זה כולו מותרת בכל מדיום, בתנאי שהודעה זו והמקור שלה באנגלית נשמרים בו. בכל מקרה של אי בהירות בנוגע לתנאים הנ"ל יש לפרשם על פי הגירסה האנגלית המובאת להלן.

Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this notice is preserved.

שיש, צילום, צלמי מוצר