להרבה אנשים אכפת מה נוח או מי מנצח, לא טיעונים של צודק ולא צודק. לא תוכלו להשיג יותר תמיכה מהם אם תלכו בדרך אחרת?

פרוייקט גנו

התחשבות רק במה נוח ומי מנצח היא גישה לא מוסרית לחיים. תוכנה לא-חופשית היא דוגמה לגישה לא מוסרית זו, והיא פורחת בנוכחותה. כך שבטווח הארוך תהיה זו תבוסתנות מצידנו להיכנע לגישה זו. נמשיך לדבר במושגים של צודק ולא צודק.

אנו מקווים שאתם מאלה שבשבילם יש משמעות למה שנכון ומה שלא נכון.

תורגם: 30 בדצמבר 2002, 00:00:00 שעון ישראל, על ידי the duke (נערך: 17 באפריל 2003 על ידי the duke), במסגרת תרגנום

זכויות יוצרים 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 המוסד לתוכנה חופשית, בע"מ, טמפל-פלייס 59 - דירה 330, בוסטון, מסצ'וסטס 02110, ארה"ב

העתקה מילה במילה והפצה של מאמר זה כולו מותרת בכל מדיום, בתנאי שהודעה זו והמקור שלה באנגלית נשמרים בו. בכל מקרה של אי בהירות בנוגע לתנאים הנ"ל יש לפרשם על פי הגירסה האנגלית המובאת להלן.

Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this notice is preserved.