החברה קבעה את החלטתה ואיננו יכולים לשנות אותה, אז איך זה יועיל אם אני אומר "גנו\לינוקס"?

פרוייקט גנו

זה לא מצב של הכל-או-כלום: תמונות נכונות ולא נכונות נפוצות פחות או יותר אל ידי אנשים שונים. אם תקרא למערכת "גנו\לינוקס" תעזור לאחרים ללמוד את ההסטוריה, המקור, שסיבת הקיום האמיתיים של המערכת. אינך יכול לתקן את הטעות בכל מקום בעצמך, לא יותר מכפי שאנחנו יכולים, אבל אתה יכול לעזור. אם רק מאות בודדות של אנשים ישמעו אותך משתמש במונח "גנו\לינוקס", זה הרבה יותר טוב מאשר אף אחד. וכמה מהם יפיצו את התיקון לאחרים.

תורגם: 30 בדצמבר 2002, 00:00:00 שעון ישראל, על ידי the duke (נערך: 17 באפריל 2003 על ידי the duke), במסגרת תרגנום

זכויות יוצרים 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 המוסד לתוכנה חופשית, בע"מ, טמפל-פלייס 59 - דירה 330, בוסטון, מסצ'וסטס 02110, ארה"ב

העתקה מילה במילה והפצה של מאמר זה כולו מותרת בכל מדיום, בתנאי שהודעה זו והמקור שלה באנגלית נשמרים בו. בכל מקרה של אי בהירות בנוגע לתנאים הנ"ל יש לפרשם על פי הגירסה האנגלית המובאת להלן.

Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this notice is preserved.