פרוייקט גנו לא תומך בזכות חופש הביטוי של כל אחד לקרוא למערכת כפי שנראה לו לנכון?

פרוייקט גנו


כן, בהחלט, אנו מאמינים שיש לך את הזכות לקרוא למערכת ההפעלה הכל שם שתחפוץ. אנו מבקשים מאנשים לקרוא לזה גנו\לינוקס כעניין של עשיית צדק לפרוייקט גנו, כדי לקדם את ערכי החופש שגנו פועל בשמם, וכדי להודיע לאחרים שערכי חופש אלו הביאו לקיומה של המערכת.

תורגם: 30 בדצמבר 2002, 00:00:00 שעון ישראל, על ידי the duke (נערך: 17 באפריל 2003 על ידי the duke), במסגרת תרגנום

זכויות יוצרים 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 המוסד לתוכנה חופשית, בע"מ, טמפל-פלייס 59 - דירה 330, בוסטון, מסצ'וסטס 02110, ארה"ב

העתקה מילה במילה והפצה של מאמר זה כולו מותרת בכל מדיום, בתנאי שהודעה זו והמקור שלה באנגלית נשמרים בו. בכל מקרה של אי בהירות בנוגע לתנאים הנ"ל יש לפרשם על פי הגירסה האנגלית המובאת להלן.

Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this notice is preserved.